CDVI Terena teaser nl

CDVI Terena


CDVI Terena system
Het flexibele toegangscontrole systeem Terena tart werkelijk alle verbeelding als we spreken over installatie en gebruiks-gemak. 1 Centrale wordt in de technische ruimte van het gebouw opgesteld, alle lezers in het gebouw worden door middel van een RS485 bus aangesloten op de centrale. Er hoeft geen software geïnstal-leerd te worden, deze is ingebouwd in de centrale en is bereikbaar via de internet browser van uw PC. De database wordt op een SD-kaart in de centrale opgeslagen. Kortom, een Plug-and-Play systeem tot 128 deuren.
Lees meer...